Olle Ohlson

Vad är återvinning

Återvinning innebär att materialet i kasserade produkter, kläder, glas eller annat avfall används som råvaror då man framställer nya typer av produkter. Återvinning är både bra för miljön men i många fall också kostnadseffektivt. De flesta produkter eller varor som säljs idag går att återvinna i någon mån vilket gör att de kasserade produkter slipper …

Read moreVad är återvinning

Återanvändning

Återanvändning innebär att en produkt som har köpts och som inte längre används kan återanvändas av andra personer eller i andra sammanhang. Återvändning är vanligt för produkter som exempelvis kläder, glasflaskor, glasburkar, elektronik, skor och andra liknande produkter. Återanvändning kan ske genom att man skänker bort produkterna till andra personer, hjälporganisationer eller pantar i butiker. …

Read moreÅteranvändning

Textilåtervinning

Kläder är något som vi alla både växer ur, sliter ut eller som blivit omoderna och därför behöver man slänga en del kläder varje år. Vissa av oss återanvänder kläder genom att exempelvis ge bort dessa till familjemedlemmar eller vänner medan vissa andra av oss återanvänder kläderna för andra ändamål som exempelvis trasor. Det går …

Read moreTextilåtervinning

Källsortering hemma

Genom att källsortera hushållsavfallet bidrar man till att minska påverkan på miljön. Om man källsorterar är det enkelt för kommunen att ta hand om avfall och se till att det avfall som kan återvinnas hamnar för återvinning och att farligt avfall tas om hand på rätt sätt. Om man väljer att inte källsortera sitt hushållsavfall …

Read moreKällsortering hemma