Källsortering hemma

Genom att källsortera hushållsavfallet bidrar man till att minska påverkan på miljön. Om man källsorterar är det enkelt för kommunen att ta hand om avfall och se till att det avfall som kan återvinnas hamnar för återvinning och att farligt avfall tas om hand på rätt sätt. Om man väljer att inte källsortera sitt hushållsavfall ökar riskerna att avfallet kommer att brännas. Detta gör i sin tur att vissa avfallsprodukter kommer att bidra till en ökad förorening av luften och därmed påverka miljön negativt.

Att källsortera hemma är enkelt och behöver inte ta någon längre tid om man organiserar sitt avfall genom att använda sig av olika avfallskärl.

Avfallsprodukter som kan källsorteras

I stort sett kan man källsortera alla typer av hushållssopor som inte kan eller bör förbrännas. Vanliga hushållssopor som kaffefilter, blöjor, matrester och ätpinnar läggs i den vanliga soptunnan, vilket innebär att de kommer att eldas upp. Det hushållsavfall som man bör källsortera är plastflaskor, plastburkar och andra föremål tillverkade i mjuk eller hård plast, vilket ska hamna i en egen sophink. Ofärgat glas och burkar sorteras för sig liksom färgat glas. Man bör ha en sophink för kartonger och askar av papp. Slutligen sorterar man tidningar för sig, metaller för sig och batterier för sig.

Genom att källsortera hushållsavfallet är det sedan enkelt att slänga detta på platser avsedda för respektive hushållsavfall.

Hur man kan förvara källsorterat hushållsavfall

En del av de hushållsavfall som man behöver sortera kan ta upp en del plats vilket kan göra att det blir svårt att placera alla sopor i skåpet under diskbänken. Det gör att man behöver planera sin källsortering smart så man får plats med att förvara hushållssoporna.

Exempelvis så kan man köpa olika skåplösningar som innebär att man få flera fack där man kan placera de källsorterade soporna. För de hushållssopor som tar större plats som exempelvis tidningar, flaskor och burkar kan man istället använda sig av kartonger för att lagra dessa. Det är hushållsavfall som vanligtvis inte luktar vilket gör att de kan placeras på andra platser än i skåpet under diskbänken. Dessutom är det sedan enkelt att ta med sig dessa kartonger när det är dags att gå till sopstationen.

Sopstationer finns normalt utställda i varje bostadsområde. Dels containrar där man kan placera glas, burkar, tidningar, plaster och ibland finns det också containrar för metaller och batterier. Möbler och större bohag placerar man i grovsoprummet medan hushållssoporna som ska brännas släng i vanliga sopnedkastet. Bor man i hus kan man packa ihop alla sopor och sedan lämna av dessa på närmaste återvinningscentral.

Genom att källsortera sina hushållssopor bidrar man till en bättre miljö genom att inte allt som man slänger bränns upp. Plaster och många andra hushållssopor släpper ut föroreningar i luften då de förbränns vilket kan skada både natur och djurliv.

I Sverige är det lag på att alla hushållssopor ska källsorteras så att de kan tas om hand på rätt sätt av kommunen. Man behöver inte diska de glasburkar eller andra förpackningar som man slänger dock bör man inte blanda olika material.