Textilåtervinning

Kläder är något som vi alla både växer ur, sliter ut eller som blivit omoderna och därför behöver man slänga en del kläder varje år. Vissa av oss återanvänder kläder genom att exempelvis ge bort dessa till familjemedlemmar eller vänner medan vissa andra av oss återanvänder kläderna för andra ändamål som exempelvis trasor. Det går också att skänka bort kläder till exempelvis Röda korset eller andra hjälporganisationer som delar ut dessa till behövande eller säljer i second handbutiker där vinsten går till behövande. För att kunna ge bort kläder behöver man först tvätta dessa och lämna in dessa torra. Vissa organisationer tar även emot trasiga kläder som de sedan lagar innan de säljer eller ger bort till behövande.

Om man har kläder som ska slängas finns det speciella klädcontainrar där man kan slänga kläderna eller så kan man lämna in dessa direkt till olika organisationer. Det går också att lämna in kläderna på avfallsåtervinning, där personalen kan ge råd om vilka kläder som går att använda för textilåtervinning.

Textilåteranvändning är mer vanligt än textilåtervinning, vilket innebär att plaggen används av andra eller för andra ändamål, än textilåtervinning. Endast 1 procent av alla kläder går till textilåtervinning. Textilåtervinning innebär att plaggen bryts ned och materialet sedan används för att göra nya kläder. De kläder som inte kan återanvändas och som heller inte kan återvinnas går till förbränning.

Återvinna kläder

Att återvinna kläder är inte så vanligt som man kan tro. Endast cirka 1 procent av de kläder som vi lämnar in för återvinning tas tillvara på och hanteras så att materialet kan användas för att göra nya kläder. Skälet till detta är att textiler ofta består av flera olika material som bomull, plast, elastiska band men kan också ibland innehålla en del farliga ämnen. Detta gör att det är en svår och besvärlig process att särskilja materialet från varandra samtidigt som textilfibrerna blir kortare och mindre hållbara. Dock så pågår en intensiv forskning kring hur kläder kan tillverkas så att de senare blir en enklare process när det är dags för återvinning.

Varje år så slänger svenskarna tusentals ton med kläder i soporna, vilket i genomsnitt motsvarar cirka 7,5 kilo per svensk, eller totalt cirka 75 000 ton. Vid en undersökning har det visat sig att cirka 60 procent av dessa kläder hade kunnat återanvändas men nu går istället allt till förbränning. I genomsnitt lämnar dessutom en genomsnittlig svensk in cirka 3,8 kilo kläder till hjälporganisationer, vilket motsvarar cirka 38 000 ton varje år. Om svenskarna hade varit noggrannare med sin sopsortering hade den mängd kläder som hade kunnat återanvändas av hjälporganisationer varit dubbelt så stor.

Vissa kläder innehåller giftiga ämnen men också plast och andra produkter som kommer ut i atmosfären i samband med förbränningen. Med en bättre sophantering hade man kunnat minska de farliga utsläppen som sker i atmosfären i samband med förbränningen av kläder.