Återanvändning

Återanvändning innebär att en produkt som har köpts och som inte längre används kan återanvändas av andra personer eller i andra sammanhang. Återvändning är vanligt för produkter som exempelvis kläder, glasflaskor, glasburkar, elektronik, skor och andra liknande produkter. Återanvändning kan ske genom att man skänker bort produkterna till andra personer, hjälporganisationer eller pantar i butiker. Återanvändning bidrar till att produkterna kan användas längre i andra sammanhang och därmed blir miljöpåverkan mindre.

Kläder och skor är produkter som lämpar sig mycket väl för återanvändning. Att handla kläder är en dyr utgiftspost för många vilket gör att de istället väljer att köpa vissa kläder i secondhand butiker. Det finns möjlighet att sälja vissa plagg till butiker som säljer secondhand, om kläderna eller skorna har ett visst värde. Annars kan man skänka till hjälporganisationer som delar ut till behövande eller säljer för att använda pengar till olika hjälpprojekt.

 

Vad skillnaden mellan återanvändning och återvinning

Vid återanvändning så används produkterna som de är utan att bearbetas eller med lite bearbetning, som exempelvis laga ett hål i ett par byxor. Vid återvinning av kläder används råvaran som produkten är tillverkad med. Exempelvis så återvinns bomullsfibrerna från ett kasserat klädesplagg för att sedan användas i samband med att man tillverkar ett nytt klädesplagg.

Återanvändning av produkter innebär att produkterna kan användas av någon annan person eller för något annat användningsområde. Det kan också vara så att elektronik återanvänds för att användas som reservdelar för liknande produkter. Möbler är också en produkt som det är vanligt att återanvända, antingen som de är eller efter att de har modifierats. Vid återanvändning så minskar inköp av nya produkter vilket innebär att de utsläpp som sker vid tillverkningen av nya produkter också minskar. Det är dock inte alla produkter som kan återanvändas och i dessa fall så går dessa produkter till återvinning eller till förvaring/förbränning.

När det kommer till återanvändning kan det vara bra att känna till att det enligt svensk lag inte är tillåtet att plocka med sig saker hem från återvinningscentraler eller soprum. Eftersom ägaren till produkten inte har skänkt produkten utan valt att kasta den så är det fortfarande ägaren som bestämmer över produkten. Om produkten har slängts så har ägaren till produkten valt att inte låta någon annan använda produkten.

 

Miljöfördelar med återanvändning

När det handlar om återanvändning så är det ett smart sätt att fortsätta använda något som fortfarande är funktionellt istället för att det ska brännas och därmed bidra till föroreningar. När man återanvänder produkter som exempelvis kläder, elektronik och möbler innebär det att produktionen av nya produkter minskas. När nyproduktion minskas så skövlas mindre skog, det används mindre vatten och mindre energi, som ofta kommer från kraftverk som producerar energi med fossila bränslen. Dessutom minskar transporterna vilket också bidrar till stora utsläpp. Det gör att återanvändningen av olika produkter bidrar till en bättre miljö och ett minskat klimathot.

Lämna en kommentar