Vår modell

Description of the Model

Avfallsåtervinning i Borås – Internationellt partnerskap involverar många olika parter från Borås, en stad i sydvästra Sverige. De olika parterna interagerar med sina motsvarigheter i städerna som engagerar sig i projektet.

Ett villkor är utbildning och forskning. Om ett partnerskapsprojekt ska vara långsiktigt är tillgång till utbildning och forskning inom det aktuella området på platsen där projektet äger rum är avgörande. Det är därför universitetet i Borås samarbetar med universitet i de städer som avfallsåtervinningsprojektet samarbetar med. Projektet börjar med utbildning, till exempel av studenter som studerar avfallshantering i Borås, eller av lärare från Borås som föreläser vid partneruniversitetet.

SP Technical Research Institute of Sweden erbjuder utbildning i metodik för miljöfrågor. När dessa har genomförts utgör de grunden för prioriteringar och fastställer mål och handlingsplaner för arbetet med projektet. SP samarbetar också med sina motsvarigheter i partnerländerna och hjälper till med certifiering och utvärdering.

När det gäller att bygga anläggningar för avfallshantering delar Borås Energi och Miljö sin kunskap och erfarenhet. De kan också kontrollera att arbetet fortskrider som planerat och hjälpa till att se till att alla nödvändiga godkännanden från lokala myndigheter mottas.

Under hela projektet håller representanter för Borås stad kontakt med sina motsvarigheter i partnerstäderna. Det ger en extra känsla av stöd, vilket säkerställer att projektet genomförs som planerat och med långsiktig hållbarhet.

Det finns också öppenhet för samarbete med andra aktörer, till exempel organisationer och privata företag.

Stöd från regeringar och ambassader är önskvärt, effekterna är mycket användbara. Projektet drar också nytta av ekonomiska bidrag från olika slags sponsorer.