Affärskoncept

Med ett noggrant förberett partnerskapskoncept delar representanter för Borås, Sverige sin kunskap om att konvertera avfall till något värdefullt. I köpet lämnas världen renare och många människor drar nytta av förbättrade levnadsvillkor.

Partnerskapet bygger på att universitet, kommunfullmäktige och näringsliv tas in och involveras, såväl i Borås som i partnerstäder. Detta bidrar till en långsiktig hållbar helhetslösning för avfallshantering, från utbildning av lokal kompetens, genom kartläggning och planering, till konstruktion, öppnande och drift av anläggningar som har anpassats till de lokala behoven.

Konceptet kallas Waste Recovery in Borås – International Partnership.

Vi arbetar för en hållbar värld

  • Borås Universitet
  • Borås Energi och Miljö
  • Borås stad
  • Svergies Tekniska Forskningsinstitut

Dessa organisationer samarbetar med kommuner och universitet i Sverige.

Och vi diskuterar med Kambodja, Thailand, Laos, Vietnam, Filippinerna, Sri Lanka och Ghana.